Van Tonder, A.G.W, Vloot Persaneeladminislrasie, SAV, South Africa