De Jong, C, Ekonomiese Geskiedenis, Universiteit van Suid-Afrika, South Africa