Militaria, Editorial Team, Die gegewens mbt die voorafgaande vier Nasionale Gedenkwaardighede is verkry van die Transvaalse Streekskomitee van die Raad van Nasionale Gedenkwaardighede., South Africa