Scholtz, Ingrid, Departement Joernalistiek, Universiteit van Stellenbosch, South Africa