Kisten, J.F.J, Publieke Administrasie en Staatsleer, Militêre Akademie, Saldanha, South Africa