Loedolf, P, Direktoraat Personeel ontwikkeling (Seksie Opvoedkundige Tegnologie), SAW, South Africa