THE FRAMEWORK OF OPERATIONAL WARFARE

  • C.J. Jacobs Dokumentasiediens SANW
Keywords: Clayton R. Newell, ISBN 0-415-05045-6, War and Politics, verhouding tussen oorlog en Politiek, Wereldoorloë, Korea, Vietnam

Abstract

In 1973 het Bernard Brodie se belangwekkende boek, War and Politics verskyn. Hierin is die verhouding tussen oorlog en Politiek, volgens die Amerikaanse ervaring in die twee Wereldoorloë, Korea en Vietnam, ontleed aan die hand van Clausewitz se uitspraak dat oorlog die voortsetting van politiek metander middele is. Sy bevinding was dat Amerikaanse militêre en politieke leiers nie in genoemde oorloë begrip vir mekaar se verantwoordelikheid gehad het nie. Gevolglik het hulIe besluite geneem wat verreikende negatiewe gevolge vir Amerikaanse belange gehad het.
Published
2012-02-14
How to Cite
Jacobs, C. (2012). THE FRAMEWORK OF OPERATIONAL WARFARE. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 24(2). https://doi.org/10.5787/24-2-279
Section
Book Reviews