BOODSKAP VAN GELUKWENSING / CONGRATULATORY MESSAGE

  • Jan Ploeger Militaria

Abstract

AFRIKAANSE OPSOMMING: Dit is vir my 'n behoefte en 'n besondere voorregom in my hoedanigheid as die eerste redakteur (1969 - 1973), by geleentheid van die mondigwording van Militaria, my opregte gelukwense aan almal oor te dra wat tans die belange van die Suid-Afrikaanse Weermag se eie militêre-historiese tydskrif en vakblad behartig.ENGLISH ABSTRACT: It is a pleasure and a privilege for me as the first editor of Militaria (1969 -1973) to extend my best wishes to all those concerned with the compilation of the SADF's own military historical periodical.
Published
2012-02-21
How to Cite
Ploeger, J. (2012). BOODSKAP VAN GELUKWENSING / CONGRATULATORY MESSAGE. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 21(2). https://doi.org/10.5787/21-2-345