Brieven uit de Boere-oorlog van Reintjo Rijkens arts

Jan Ploeger

Abstract


In verband met die Tweede Anglo-Boereoorlog (1899-1902) bestaan daar o.m. herinneringe van verpleegsters. In die verband kan o.m. suster Hellemans se bekende Met het Roode Kruis mee in den Boeren-Vrijheidsoorlog (Amsterdam, 1901) en Sophia Izedinova, A Few Months with the Boers. The War Reminiscences of a Russian Nursing Sister (Johannesburg, 1977) genoem word.

Dit is bekend dat ongeveer 'n tagtigtal geneeshere en 300 verpleërs (verpleegsters) of diens in ons land gedoen het of bereid was om hier te lande diens te doen. 'n Deel van hulle ervarings en belewenisse is aangeteken in die bekende Handelingen der Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden, in tijo van Oorlog genaamd het Nederlandsche Roode Kruis (Den Haag, 1901, deel XVI).

 


Keywords


Tweede Anglo-Boereoorlog (1899-1902); suster Hellemans; Sophia Izedinova; Russian Nursing Sister; Russian Nursing Sister; verpleegsters; geneeshere; Nederlandsche Roode Kruis; Dr. Rijkens se briewe

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5787/19-3-380

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Jan Ploeger


ISSN 2224-0020 (online); ISSN 1022-8136 (print)

Creative Commons License -CC BY-NC-ND 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help