THE PORTUGUESE CONTRIBUTION TO SOUTH AFRICAN TOPONOMY

  • P.E. Raper Onomastic Research Centre, Human Sciences Research Council
Keywords: Portuguese place names, the oldest European names, Bartolomeu Dias, Portuguese in South Africa

Abstract

In hierdie artikel weergee dr. Raper, verbonde aan die Onomastiese Navorsingsentrum van die RGN, die reise van die onverskrokke Portugese seevaarders, ondermeer Dias en Da Gama, en die plekname wat hulle agtergelaat het. Na 'n deeglike bespreking van 'n paar van hierdie name kom dr. Raper tot die gevolgtrekking dat hierdie name, op grond daarvan dat hulle die eerste name in suider Afrika was wat deur Europeërs nagelaat is, van belang is vanuit 'n kulturele, historiese en Iinguïstiese oogpunt.
Published
2012-02-23
How to Cite
Raper, P. (2012). THE PORTUGUESE CONTRIBUTION TO SOUTH AFRICAN TOPONOMY. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 18(3). https://doi.org/10.5787/18-3-403
Section
Articles