Ontstaan en ontwikkeling van die Transvaalse Verdedigingsmag: Transvaal Volunteers

  • E. Jonker SADF
Keywords: TRANSVAAL VOLUNTEERS AND CADETS, Anglo-Boere-oorlog, Transvaalse verdedigingstelsel, Britse militere tradisie, Witwatersrand, Zuid-Afrikaansche Republiek, Oktober 1902

Abstract

Die verdedigingsorganisasies van die twee voormalige Boererepublieke het met die beëindiging van die Anglo-Boere-oorlog verdwyn. In Oktober 1902 het daar in Transvaal 'n heeltemal nuwe militêre stelsel tot stand gekom wat geen verband met die vorige gehad nie.
Published
2012-02-28
Section
Articles