Die Duitse Aandeel in die Militêre Geskiedenis van Suid-Afrika en Suidwes-Afrika.

H.J. Botha, Jan Ploeger

Abstract


Die Republiek van Suid-Afrika is die geestelike, kulturele, ekonomiese, en militêre verlengstuk van die Weste aan die suidpunt van Afrika.

As gevolg van sy ligging vorm dit nie alleen 'n waardevolle skakel tussen die Weste en die Ooste nie, maar terselfdertyd ook een van die belangrikste toegangsfronte tot die hele suidelike deel van die wêrelddeel Afrika.
Die grondslae van die blanke samelewing aan die Kaap die Goeie Hoop is deur verteenwoordigers van verskillende Wes-Europese volke gelê. Elkeen van hulle het daartoe bygedra dat daar in die uitgestrekte land onder die Suiderkruis na verloop van tyd 'n jong, lewenskragtige nasie ontstaan het wat vanaf die begin van sy wordingsgeskiedenis voortdurcnd die leiding van die Allerhoogste erken het.

Keywords


oudste blanke bevolkingskern in SA; Duitse Legioen; Duitse Militêre Bydraes; Majoor R. F. W. Albrecht; Zuid-Afrikaansche Republiek; Suidwes-Afrika

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5787/2-4-962

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 H.J. Botha, Jan Ploeger


ISSN 2224-0020 (online); ISSN 1022-8136 (print)

Creative Commons License -CC BY-NC-ND 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help