Ploeger, Jan, SSG Argief en Navorsing, SAW, South Africa