Barnard, Leo, Geskiedenis departement, Universiteit van die Oranje Vrystaat, South Africa