LANGUAGE IN MILITARY SERVICE

  • J.H. Picard SADF Language Service
Keywords: Translation Services, Language Teaching and Testing, Terminology Services, to maintain a high morale, to establish a positive external image for a defence force, to manage the defence force efficiently

Abstract

Vanaf sy stigting in 1912 tot vandag het doeltreffende taalgebruik in beide amptelike voertale 'n hoofrol gespeel en die rol is selfs verskans in die bepalings vim Artikel 137 van die Verdedigingswet 1957, soos gewysig. Hiervolgens is gelykberegtiging van die beide amptelike voertale die SAW se beleid. Die voertale in bevele, instruksies, opleiding en korrespondensie word maandeliks gewissel en aile opleidingstof en amptelike stukke word in beide tale opgestel. Die Krygstaalraad, wat 'n hoofrol gespeel het in die skepping en bevordering van Afrikaanse Krygsterminologie, het in 1954 die Weermagswoordeboek die Iig laat sien en so word die SA Weermag die leier op die gebied van die Afrikaanse krygsterminologie. Hierdie leierskap is gehandhaaf en bestendig met die stigting van 'n Militêre Taaldiens in 1968.Oor die jare het die diens ontwikkel in die grooste taaldiens van sy soort in die land. Die diens gee spesifiek aandag aan die verbetering van Engelse en Afrikaanse taalgebruik, die opstel van talle woordeboeke, die onderrig in die twee landstale, in vreemde tale en ook moedertaalonderrig en toetsing in die Afrikatale.
Published
2012-02-23
How to Cite
Picard, J. (2012). LANGUAGE IN MILITARY SERVICE. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 18(3). https://doi.org/10.5787/18-3-399
Section
Articles