INBURGERING VAN NASIONALE DIENSPLiGTIGES IN DIE BURGERLIKE BEROEPSEN GEMEENSKAPSLEWE NA VOLTOOIING VAN HULLE ONONDERBROKE MILITÊRE OPLEIDING

  • Editorial Team Militaria Militaria
Keywords: Dienspligstelsel, Nasionale Dienspligtiges, werkloosheidsprobleme, welsynsprobleme, aanpassingsprobleme

Abstract

Die dringendheid van die aanslag teen die Republiek het meegebring dat die Dienspligstelsel gewysig moes word. Hierdie wysiging bring mee dat Nasionale Dienspligtiges voortaan vir 'n tydperk van twee jaar geïsoleer gaan word van die gesins- en gemeenskapslewe waarvan hulle lid is.
Published
2012-02-28
How to Cite
Militaria, E. T. (2012). INBURGERING VAN NASIONALE DIENSPLiGTIGES IN DIE BURGERLIKE BEROEPSEN GEMEENSKAPSLEWE NA VOLTOOIING VAN HULLE ONONDERBROKE MILITÊRE OPLEIDING. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 8(3). https://doi.org/10.5787/8-3-781
Section
Articles