DIE VAL VAN PRETORIA

  • Sophia Du Preez SADF
Keywords: 9 Oktober 1899, ultimatum aan die Britse Regering, Tweede Anglo-Boereoorlog,   Lord Roberts,   Oranje-Vrystaat geannekseer, die slag van Paardeberg,  Jameson-inval

Abstract

Op 9 ,Oktober 1899 het die Suid-Afrikaanse Republiek, bygestaan deur die susterrepubliek, die Oranje-Vrystaat, 'n ultimatum aan die Britse Regering versend wat uitgeloop het op die Tweede Anglo-Boereoorlog. In diedaaropvolgende oorlog het die republieke in die eerste maande heldhaftig hul grense verdedig totdat lord Roberts met 'n sterk troepemag daaringeslaag het om die Boeremagte te ontsetel uit 'hulle stellings en gaandeweg daarin geslaag het om vanuit die Kaapkolonie noordwaarts op te ruk deur die Vrystaat. Bloemfontein het op 13 Maart 1900 geval en op 24 Mei het Lord Roberts aan die Vaalrivier gestaan waar hy by wyse van proklamasie die Oranje-Vrystaat geannekseer het in die naam van Haar Majesteit, koningin Victoria van Engeland. Die spoed waarmee Lord Roberts opgeruk het eersna die Bloemfonteinse en daarna na die Transvaalse hoofstede, het die Boeremagte onkant gevang. Binne enkele maande moes hulle telkens van een stelling na die volgende terugval terwyl ruim 4000 burgers uit hul skrale geledere gevange geneem is met die slag van Paardeberg.
Published
2012-02-28
How to Cite
Du Preez, S. (2012). DIE VAL VAN PRETORIA. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 5(3). https://doi.org/10.5787/5-3-880
Section
Articles