ROLF GÜTH: Die Marine des Deutschen Reiches 1919-1939

Jan Ploeger

Abstract


In hierdie publikasie is beskryf op watter wyse die Duitse Ryksmarine [Reichsmarine] wat op 1.1.1921 gestig is en vanaf 21.5.1935 as die Duitse Krygsmarine [Kriegsmarine] bekendgestaan het, feitlik binne 'n tydperk van twintig jaar tot 'n weermagsdeel uitgegroei het wat deur sy slaggereedheid die verbasing en verwondering van die toenmalige eersterangse seevarende moondhede verwek het. Voordat daar kortliks op hierdie ontwikkelingsgang ingegaan word, is dit van belang om die skrywer se gebruik van die woord en begrip marine, in teenstelling met vloot, te verduidelik. Kapt. GOth Ie, in hierdie verband, die nadruk op die volgende: Volgens sy sienswyse bestaan die seestrydkragte van 'n land uit die volgende komponente: Die vloot, die ondersteunings-en hulpvaartuie en die onderskeie inrigtings en verdedigingswerke op land. Dit, aldus dieselfde skrywer, in teenstelling met die Britse gebruik van die woord en begrip navy, terwyl hy andersyds opmerk dat die Franse en Duitse woordgebruik en begripsinhoud ooreenkom [p.16].

Keywords


Duitse Ryksmarine [Reichsmarine]; Duitse Krygsmarine [Kriegsmarine] ; verdrag van Versailles; Adm. Erich Raeder

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5787/3-6-955

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Jan Ploeger


ISSN 2224-0020 (online); ISSN 1022-8136 (print)

Creative Commons License -CC BY-NC-ND 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help