Besonderhede aangaande 'n aantal geboue op die terrein van die huidige Verdedigingshoofkwartier. Potgieterstraat, Pretoria.

Jan Ploeger

Abstract


Die gebou voer ons terug na die sewentiende eeu, die eeu waarin - ook op militêre gebied - die hegte grondslae gele is waarop ons tot vandag toe voortbou.

Maar daar is, oor die lengte en breedte van ons land versprei, ook ander eertydse verdedigingswerke en militêre geboue wat aan ander aspekte van ons roemryke militêre verlede verbind is.

Die Kasteel die Goeie Hoop, in die Moederstad van Suid-Afrika, is ongetwyfeld die waardevolste militêr-historiese boukundige erfenis waaroor ons vandag beskik. In laasgenoemde opsig is die oudste gedeelte van ons hedendaagse Verdedigingshoofkwartier, Potgieterstraat, Pretoria, met sy bygeboue en 'n groep voormalige offisierswonings 'n gebouegroep wat vermoedelik uniek in ons Republiek is.

Al hierdie geboue herinner ons aan die militêre verlede, aan die Zuid-Afrikaansche Republiek, aan die weergalose Staatsartillerie en aan die doelbewuste strewe van Staatspresident S. J. P. Kruger, Genl. P. J. Joubert, KG, ZAR, en hul mede-landsburgers om die vryheid en onafhanklikheid van Transvaal, indien dit nodig sou word, met die wapen te verdedig.

 


Keywords


militêre geboue; Die Kasteel die Goeie Hoop; Transvaalse Artilleriekorps; Military Camp; Ordinance Ground; Rijdende Artillerie en Politie; K. van Rijsse; 3 Februarie 1894; Departel11ent van Openbare Werke

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5787/2-2-966

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Jan Ploeger


ISSN 2224-0020 (online); ISSN 1022-8136 (print)

Creative Commons License -CC BY-NC-ND 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help