Die militêre boukuns in die Nederlande en sy eertydse kolonies (1500-1800)

Jan Ploeger

Abstract


In hierdie artikel sal ons die geskiedenis van sekere Nederlandse vestingwerke in die eertydse Hollandse kolonies en invloedsfere bespreek.

Besondere aandag sal aan die bou van ons belallgrikste historiese monument, die Kasteel, asook aan militêre ingenieurs wat die gebou ontwerp het, gewy word. Handelmaatskappye soos die V.O.C. en die W.I.C. het, gewoonlik uit kommersiële en Soms uit suiwer militêre oorwegings, tot die bou van versterkings oorgegaan in die gebiede wat as belangrik beskou is om hul belange sowel teen inheemse aanslae as teen vreedsame of gewelddadige uitheemse medediging te kan verdedig. Op die wyse het daar 'n groot aantal handelskastele, forte ell versterkte poste van Nederlandse oorsprong indie toenmaligee Oos-Indië, op die eiland Ceylon, aan die kus van Wes-Afrika, aan die noordkus van Suid-Amerika, aan ons suidpunt en elders ontstaan. Om die nedersetting aan die Kaap de Goede Hoop te beskerm, het 'n fort verry:: waarvan die betekenis moeilik oorskat kan word.

Keywords


Nederlandse vestingwerke; Hollandse kolonies; militêre ingenieurs; V.O.C.; W.I.C.; Handelmaatskappye; die Kasteel; Simon Stevin; De Goede Hoop; Stichting Menno van Coehoorn

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5787/2-2-968

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Jan Ploeger


ISSN 2224-0020 (online); ISSN 1022-8136 (print)

Creative Commons License -CC BY-NC-ND 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help