- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

V

Vale, Peter
van ’t Wout, M. C., South African National Defence Force
Van den Bergh, G.N., Research Associate, North-West University
Van den Bergh, Gert
Van der Bijl, Andre
Van Der Merwe, Clinton David, University of the Witwatersrand
Van Der Merwe, J H
Van der Merwe, J.C.K., Clubview, Verwoerdburg
Van der Merwe, Justin, Centre for Military Studies, Stellenbosch University
van der Merwe, Justin, Stellenbosch University
Van der Waag, Ian
Van der Waag, Ian, Department of Military History, Stellenbosch University
Van der Waag, Ian, University of Stellenbosh
Van der Waag, Ian (South Africa)
Van der Waag, Ian, Directorate Documentation Service (SADF Archives)
Van der Waag, Ian, Directorate Documentation Service, SADF
Van der Waag, Ian, Directorate Documentation Service, SANDF
Van der Waag, Ian, Documentation Service Directorate, National Defence Force
Van der Waag, Ian, Documentation Service Directorate, SANDF
Van der Waag, Ian, Documentation Service SADF
Van der Waag, Ian, Documentation Service, SADF
Van der Waag, Ian, Documentation Service, SANDF
Van der Waag, Ian, Faculty of Military Science, University of Stellenbosch (Military Academy)
Van der Waag, Ian, Military History Department, University of Stellenbosch
Van der Waag, Ian, Military History Department, University of Stellenbosch (Military Academy)
Van der Waag, Ian, Military History Department, University of Stellenbosch (South African Military Academy)
Van der Waag, Ian, SADF Archives
Van der Waag, Ian, Stellenbosch University
Van der Waag, L.J., Directorate Documentation Service (SADF Archives), SADF
Van der Waag-Cowling, N.M.
van der Waag-Cowling, Noëlle
Van der Waag-Cowling, Noëlle, Department of Academic Development, Faculty of Military Science "
Van der Waag-Cowling, Noëlle, Department of Academic Development, Faculty of Military Science, University of Stellenbosch
Van der Waldt, Gerrit
Van der Westhuizen, A., Direktoraat Dokumentasiediens, SANDF
Van der Westhuizen, A., Direktoraat Dokumentasiediens, SAW
Van der Westhuizen, A., Dokumentasiediens SAW
Van der Westhuizen, A., Dokumentasiediens, SANW
Van der Westhuizen, Gert
Van Deventer, A.J., Chief of Staff Finance, SADF
Van Deventer, M.C., Departement Krygsgeskiedenis, Militêre Akademie
Van Dijkhorst, M., Militaria
Van Driel, A., SA St Corps (Army)
van Dyk, G. A. J, Stellenbosch University
Van Dyk, G.A.J.
van Dyk, Gideon AJ, Stellenbosch University
Van Dyk, Gielie
Van Dyk, Gielie, Faculty of Military Science, Stellenbosch University (South Africa)
Van Dyk, Johan J, NMMU
Van Harte, E.L.
Van Heerden, A., Direktoroat Dokumentasiediens, SAW
Van Heerden, A., Dokumentasie-diens, SAW
van Heerden, Adelai, CSIR
Van Heerden, J.A., Direktoraat Dokumentasiediens, SANW
Van Heerden, K.W.J., Militaria
Van Jaarsveld, F.A., Militere Informasieburo, SAW
Van Jaarsveldt, A.E., Dokumentasiediens, SAW
Van Jaarsveldt, A.E., Freelance writer
Van Jaarsveldt, A.E., Militaria
Van Jaarsveldt, A.E., SADF
Van Jaarveldt, A.E., SADF
Van Loggerenberg, J.P.B, Ligte' Vliegtuig Kommandement
Van Loggerenberg, J.P.B., Air Staff Duties, SAAF HG
Van Niekerk, Brett, School of Information Systems and Technology, University of KwaZulu-Natal
Van Niekerk, M.J., SALM
Van Nieuwkerk, Anthoni
van Nieuwkerk, Anthoni
Van R. du Preez, J, SADF
Van Rensburg, Gisela, Department of Health Studies, Unisa
Van Rensburg, L., Universiteit van die OVS
Van Rensburg, T., Universiteit van die OVS
Van Rooyen, A.H.J., Direktoraat Dokumentasiediens, SANDF
Van Rooyen, Jan
Van Tonder, A.G.W., Vloot Persaneeladminislrasie, SAV
Van Tromp, J, Regsafdeling, Militere Akademie
Van Wyk, J., SADF
Van Wyk, Jo-Ansie
Van Wyk, Jo-Ansie, University of South Africa (South Africa)
Van Wyk, Stephanie, Military Psychological Institute
Van Zyl, A.E., SADF
Van Zyl, Gerhard
van Zyl, Gerhard, Stellenbosch University
Van Zyl, Gerhard, Department of Languages and Culture, Faculty of Military Science, Stellenbosch University
Van Zyl, Gerhard, Department of Languages and Culture, Faculty of Military Science, University of Stellenbosch
Vd B. Breedt, J., Departement Ekonomie, Universiteit van Suid-Afrika
Vd B. Breedt, J., Dept Ekonomie van Unisa
Velthuizen, Andreas
Verbeek, P.O., Militêre Geografie, Militêre Akademie
Verhoef, Grietjie
Viljoen, M.J., Kadette en Burgerlike Beskerming, Leërhoofkwartier.
Visser, Deon
Visser, Deon, Department of Military History, Stellenbosch University
Visser, Deon, Military History, Faculty of Military Science, Stellenbosch University
Visser, Deon (South Africa)
Visser, Deon, Department of Military History, Faculty of Military Science, Stellenbosch University
Visser, Deon, Subject Group Military History, Faculty of Military Science, Stellenbosch University
Visser, G.E.
Visser, G.E., Departement Krygsgeskiedenis, Fakulteit Krygskunde, Universiteit van Stellenbosch
Visser, G.E., Departement Krygsgeskiedenis, Militêre Akademie
Visser, G.E., Departement Krygsgeskiedenis, Universiteit van Stellenbosch
Visser, G.E., Department of Military History, University of Stellenbosch
Visser, G.E., Dokumentasiediens, SAW
Visser, G.E., Militaria
Visser, G.E., Militêre Akademie, Fakulteit Krygskunde, Universiteit van Stellenbosch
Visser, J.A., Militêre Informasieburo, SAW
Visser, Wessel
Visser, Wessel, Department of History, University of Stellenbosch. (South Africa)
Viviers, F.J., 28 Eskader, LMB Waterkloof
Vlok, T.C.B., SAN
Von Moltke, R., Dokumentasiediens, SAW
Von Moltke, R., Militêre Informasieburo, SAW
Vos, A.P.
Vreÿ, Francois
Vreÿ, Francois, Stellenbosch University
Vreÿ, Francois , Stellenbosch University
Vreÿ, Francois, Department of Military Strategy, University of Stellenbosch
Vreÿ, Francois, Department of Military Strategy, University of Stellenbosch (SA Military Academy)
Vreÿ, Francois, Security Institute for Governance and Leadership In Africa (SIGLA), Stellenbosch University
Vreÿ, Francois, Stellenbosch University
Vreÿ, Francois, Subject Group Military Strategy Faculty of Military Science, Stellenbosch University
Vreÿ, G.E., Department of Military Strategy, University of Stellenbosch
Vrey, Francois, Stellenbosch University
Vrey, Francois, Associate Professor of Strategy, Faculty of Military Science, Stellenbosch University (South Africa)
Vrugtman, Johannes, Retired United States civil servant

1 - 124 of 124 items